Βλέπετε αυτή τη σελίδα από εξωτερικό σύνδεσμο και το περιεχόμενό της ενδέχεται να μην ισχύει για την αγορά σας. Αν είστε ήδη εγγεγραμμένος χρήστης του Amadeus Service Hub, παρακαλούμε συνδεθείτε για πλήρη πρόσβαση στη βάση γνώσεων, σε νέα, εκπαιδευτικό υλικό και άλλες υπηρεσίες ειδικά για την αγορά σας.
null Πώς να αιτηθείτε ETAS (Αυστραλιανή βίζα)
CZ
en
ES
HU
KR
PL
PT
RU
SC
TC

Πώς να αιτηθείτε ETAS (Αυστραλιανή βίζα)

Λύση

Όταν εισέρχεστε στο Electronic Travel Authority System (ETAS) για να υποβάλλετε αίτηση Αυστραλιανής βίζας, το Σύστημα εμφανίζει μία μάσκα (οθόνη στην οποία συμπληρώνετε τα κενά) για να καταχωρήσετε όλα τα στοιχεία επιβάτη όπως το όνομα και τον αριθμό διαβατηρίου. Πρέπει να υποβάλλετε ξεχωριστή αίτηση για κάθε επιβάτη που εμφανίζεται στο ίδιο διαβατήριο.

1. Καταχωρήστε TIETAR για να εμφανιστεί η μάσκα για την αίτηση βίζας.

Απόκριση συστήματος - Οθόνη 1:

 >TIETAA                 ETA APPLICATION
AGENT LOGON       ..........
PASSPORT NUMBER   ..............  FROM PASSPORT TITLE PAGE
NATIONALITY       ...
DATE OF BIRTH     .........       DDMONYYYY/--MONYYYY/-----YYYY
SEX               .               M/F
COUNTRY OF BIRTH  ...             1-3 CHARACTER CODE
EXPIRY DATE       .........       DDMONYYYY
FAMILY NAME       ........................ FULL NAMES-NO TITLES
GIVEN NAMES       ........................ SPACE BETWEEN NAMES
TYPE OF TRAVEL    ..              T/B

Συμβουλή: Χρησιμοοποιήστε το ποντίκι σας ή τα πλήκτρα βέλους για να τοποθετήσετε τον δείκτη σας σε κάθε πεδίο. Πριν να πληκτρολογήσετε το κείμενο, ελέγξτε ότι το κουμπί εισαγωγής είναι απενεργοποιημένο. Αν χρειαστεί να διορθώσετε το κείμενο, χρησιμοποιήστε το αριστερό βέλος για να μετακινηθείτε προς τα πίσω (μη χρησιμοποιείτε το πλήκτρο Διαγραφής (Delete) ή Backspace).

Συμβουλή: ΓΙα βοήθεια με οποιοδήποτε πεδίο σε μία μάσκα ETAS, πληκτρολογήστε ένα ερωτηματικό (?) ή έναν αστερίσκο (*) στο πεδίο και πατήστε Enter. Οι πληροφορίες βοήθειας εμφανίζονται στο κάτω μέρος της οθόνης.

2. Βεβαιωθείτε ότι έχετε συμπληρώσει κάθε πεδίο πλήρως πριν να προχωρήσετε στο επόμενο.

 • Τα στοιχεία Agent Logon χρησιμοποιούνται για να αναγνωριστεί ο πράκτορας που υποβάλλει την αίτηση ETA (μέγιστο όριο 10 αλφαριθμητικών χαρακτήρων). Χρησιμοποιήστε τα στοιχεία εισόδου, το όνομα ή το ψευδώνυμο του πράκτορα, για παράδειγμα.
 • Για Υπηκοότητα ή Χώρα γέννησης καταχωρήστε τον κωδικό χώρας ISO/ICAO 1, 2 ή 3 χαρακτήρων (π.χ. C, CA ή CAN)
 • Για Επώνυμο και Ονόματα, καταχωρήστε ακριβώς όπως αναγράφονται στο διαβατήριο χωρίς προσφωνήσεις. Αν το επώνυμο ή το όνομα υπερβαίνουν τους 24 χαρακτήρες, καταχωρήστε μόνο τους πρώτους 24 χαρακτήρες (μαζί με τα κενά διαστήματα).
 • Στο πεδίο Given Names, πληκτρολογήστε όλα τα μικρά ονόματα με κενό διάστημα μεταξύ τους με τη σειρά που αναγράφονται στο διαβατήριο.
 • Στο πεδίο Τύπος ταξιδιού, επιλέξτε τον τύπο της απαιτούμενης βίζας ETA:
  • T για Τουριστική/Επισκέπτη
  • B για επαγγελματικό ταξίδι

3. Όταν ολοκληρώσετε την καταχώρηση, πατήστε Enter.

Το σύστημα εμφανίζει μία δεύτερη οθόνη για να συμπληρώσετε τα στοιχεία του διαβατηρίου ή του ταξιδιωτικού εγγράφου του επιβάτη.

Τα στοιχεία που επισημαίνονται με μπλε είναι υποχρεωτικά.

Απόκριση συστήματος - Οθόνη 2:

 >TIETAG               ETA APPLICATION;
ISSUING STATE ...     DATE OF ISSUE .........   DDMONYYYY;
ISSUING AUTHORITY
............................................................
DOES APPLICANT HOLD CURRENT PASSPORT OF OTHER COUNTRIES .   Y/N

IF YES, ENTER CODES OF ISSUING STATES   ... ... ...
HOME       ..................................................
ADDRESS OF ..................................................
APPLICANT  ..................................................
TELEPHONE  HOME COUNTRY .... AREA ..... NUMBER ...............

OF         BUS  COUNTRY .... AREA ..... NUMBER ...............
APPLICANT  MOB  COUNTRY .... NUMBER ...............
EMAIL OF APPLICANT ............................................

4. Καταχωρήστε τα δεδομένα όπως αναγράφονται στο ταξιδιωτικό έγγραφο του επιβάτη, ως εξής:

 • Χώρα έκδοσης Κωδικός χώρας ICAO (International Civil Aviation Organization) 3 γραμμάτων.
  Σημείωση: D, DE ή DEU είναι αποδεκτά για τη Γερμανία.
  Η χώρα έκδοσης δεν είναι πάντα ίδια με την υπηκοότητα του επιβάτη. Παράδειγμα: ένα διαβατήριο που έχει εκδοθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο (GBR) για ένα άτομο του οποίου η υπηκοότητα είναι GBN (Βρετανός υπήκοος εξωτερικού).
 • Ημερομηνία έκδοσης του ταξιδιωτικού εγγράφου.
 • Η Εκδούσα αρχή είναι ελεύθερο πεδίο κειμένου. Στα ταξιδιωτικά έγγραφα αυτό το πεδίο μπορεί να ονομάζεται Εκδούσα αρχή, Αρχή ή Τόπος έκδοσης. Μπορεί να είναι αριθμός, τόπος ή κρατική υπηρεσία.

Σημείωση: Καταχωρήστε τις παραπάνω λεπτομέρειες ακριβώς όπως αναγράφονται στο ταξιδιωτικό έγγραφο. Ωστόσο, η κάθετος (/) δεν είναι αποδεκτή από το σύστημα. Αν το ταξιδιωτικό έγγραφο περιέχει κάθετο, αντικαταστήστε την με κενό διάστημα.

Οι παρακάτω χαρακτήρες γίνονται αποδεκτοί από το σύστημα:

 • A-Z, 0-9,  κενό διάστημα, - (παύλα), ' (απόστροφος), : (άνω και κάτω τελεία), ; (ερωτηματικό),  , (κόμμα), " (εισαγωγικά), . (τελεία), και & (συμπλεκτικό σύμβολο)

5. Όταν ολοκληρώσετε την καταχώρηση, πατήστε Enter.

Το σύστημα εμφανίζει μία τρίτη οθόνη για να συμπληρώσετε επιπλέον πληροφορίες:

Απόκριση συστήματος - Οθόνη 3:

 >TIETAD                 ETA APPLICATION
HAS APPLICANT EVER BEEN KNOWN BY ANOTHER NAME .   Y/N
HAS APPLICANT EVER HAD A CRIMINAL CONVICTION  .   Y/N
NATIONAL IDENTITY NUMBER  ....................

6. Υποδείξτε:

 • Αν ο αιτών έχει άλλα ονόματα (ψευδώνυμο) από αυτό που αναγράφεται στη σελίδα τίτλου του διαβατηρίου
 • Αν ο αιτών έχει ποινικό μητρώο
 • Το έγγραφο εθνικής ταυτότητας του αιτούντος.

Αυτές οι πληροφορίες είναι υποχρεωτικές για τις παρακάτω υπηκοότητες:

Κωδικός Υπηκοότητα Κωδικός Υπηκοότητα
BRNΜπρουνέι-ΝταρούσαλαμNORΝορβηγία
DNKΔανίαPRTΠορτογαλία
FINΦινλανδίαSGPΣιγκαπούρη
HKGΧονγκ Κονγκ (SAR)KORΝότια Κορέα
LUXΛουξεμβούργοESPΙσπανία
MYSΜαλαισίαSWEΣουηδία
NLDΚάτω ΧώρεςTWNΤαϊβάν

7. Όταν ολοκληρώσετε την καταχώρηση, πατήστε Enter.

Το σύστημα εμφανίζει μία οθόνη επιβεβαίωσης που σας ζητά να πληκτρολογήσετε ξανά τα στοιχεία διαβατηρίου:

Απόκριση συστήματος - Οθόνη 4:

Οι πληροφορίες που καταχωρείτε πρέπει να συμφωνούν απόλυτα με τα στοιχεία που έχετε καταχωρήσει προηγουμένως πριν να ολοκληρωθεί η συναλλαγή.

 >TIETAP ETA APPLICATION
RE-ENTER TO VALIDATE PASSPORT DETAILS
DETAILS MUST MATCH PREVIOUS SCREEN

PASSPORT NUMBER..............FROM PASSPORT
NATIONALITY... 1-3 CHARACTER
FAMILY NAME........................
FIRST GIVEN NAME ........................
SECOND GIVEN NAME........................
OTHER GIVEN NAME(S)........................

8. Όταν ολοκληρώσετε την καταχώρηση, πατήστε Enter. Εμφανίζεται αμέσως έγκριση:

CURRENT VISA STATUS 20APRxx/2301
FAMILY NAME PAXXXXXX................ AUSTRALIAN GOVT
GIVEN NAMES BENJAMIN................
PASSPORT S1234567C..... SGP EXPIRY DATE 12DEC20xx
DATE OF BIRTH 25FEB19xx SEX M COB SGP
TYPE OF TRAVEL T TOURIST ETA..............................
ENTRY STATUS UD/976 ETA VISITOR (SHORT)...................
AUTHORITY TO ENTER AUSTRALIA VALID TO........
12DEC20xx....................................
PERIOD OF STAY 03 MTHS.......................
MULTIPLE ENTRY.........EMPLOYMENT PROHIBITED.
ETA APPROVED.

Η έγκριση εμφανίζει:

 • Ημερομηνία και ώρα επεξεργασίας
 • Τύπο βίζας
 • status καταχώρησης
 • Έγκριση ETA (στην τελευταία γραμμή)

9. Αν αιτηθήκατε επαγγελματική ETA μακράς διάρκειας, το σύστημα εμφανίζει πέμπτη οθόνη για να συμπληρώσετε στοιχεία πιστωτικής κάρτας για πληρωμή στην Αυστραλιανή κυβέρνηση. Ανατρέξτε στην ενότητα Σχετικοί σύνδεσμοι παρακάτω για περισσότερες πληροφορίες.

Αν ο επιβάτης σας έχει ήδη βίζα ή ETA, το Timatic απαντά με μήνυμα στο κάτω μέρος της μάσκας:


VISA/ETA ON DISPLAY CANNOT BE REPLACED BY ETA REQUESTED.

Μπορεί να δείτε ένα μήνυμα που καταδεικνύει ότι ο πελάτης σας πρέπει να αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια για ETA σε διπλωματική υπηρεσία της Αυστραλίας. Για παράδειγμα:

UNABLE TO ESTABLISH VISA STATUS.
REFER APPLICANT TO AUSTRALIAN EMBASSY.

Σημείωση: Για να εκτυπώσετε την εξουσιοδότηση ETA, πατήστε CRTL+ P ή κάντε κλικ στο εικονίδιο εκτύπωσης οθόνης στο γραφικό περιβάλλον.

Αναστροφή Βίζας - μπορείτε να αποσύρετε την αίτηση βίζας σας;

 Για τις τελευταίες πληροφορίες, ανατρέξτε στον ιστοχώρο της Αυστραλιανής κυβέρνησης - Υπουργείο Μετανάστευσης και Προστασίας Συνόρων: http://www.immi.gov.au/

Σύνδεσμος στο εγχειρίδιο λειτουργίας ETAS, που διατηρείται από την Αυστραλιανή κυβέρνηση: http://www.immi.gov.au/managing-australias-borders/border-security/air/eta/manual/

10. Στιγμιότυπο όταν ο χρήστης προσπελαύνει το αίτημα βίζας μέσω της πλατφόρμας πώλησης Amadeus Selling Platform (πλήκτρο AIP):πλήκτρο AIP στην πλατφόρμα Amadeus Selling Platform: