Βλέπετε αυτή τη σελίδα από εξωτερικό σύνδεσμο και το περιεχόμενό της ενδέχεται να μην ισχύει για την αγορά σας. Αν είστε ήδη εγγεγραμμένος χρήστης του Amadeus Service Hub, παρακαλούμε συνδεθείτε για πλήρη πρόσβαση στη βάση γνώσεων, σε νέα, εκπαιδευτικό υλικό και άλλες υπηρεσίες ειδικά για την αγορά σας.
null Πώς να τιμολογήσετε ένα PNR για συγκεκριμένο τύπο επιβάτη
CZ
en
ES
FR
HU
IT
KR
PL
PT
RU
TR
SC
TC

Πώς να τιμολογήσετε ένα PNR για συγκεκριμένο τύπο επιβάτη

Λύση

Αν ο πελάτης σας ή ο ταξιδιωτικός του σύντροφος πληρούν τα κριτήρια για κρατική, στρατιωτική, φοιτητική, τρίτης ηλικίας, παιδική ή άλλου τύπου έκπτωση, μπορείτε να προβάλλετε τον ναύλο με έκπτωση προσθέτοντας τον κωδικό έκπτωσης ή τον κωδικό τύπου επιβάτη (PTC) στο:

  • Στοιχείο ονόματος PNR
  • Στοιχείο έκπτωσης ναύλου
  • Καταχώρηση τιμολόγησης

Στοιχείο ονόματος PNR

Μπορείτε να προβάλλετε έναν ναύλο με έκπτωση προσθέτοντας το PTC τριών χαρακτήρων στο όνομα του επιβάτη πριν να τιμολογήσετε το PNR. Θα χρησιμοποιήσουμε το παρακάτω PNR, με έναν ενήλικα και ένα παιδί, για να δώσουμε ένα παράδειγμα της λειτουργικότητας:

RP/MIAXXXXXX/
  1.JONES/ALLEN   2.JONES/BRYCE
  3  6X6717 W 15MAY 1 6XRCDG DK2   635A 910A 15MAY  E  0 32S R
  4  6X6722 W 20MAY 6 CDG6XR DK2   420P 435P 20MAY  E  0 32S R

Για να προσθέσετε τον κωδικό τύπου επιβάτη παιδιού(CHD) στο όνομα του δεύτερου επιβάτη, συμπεριλαμβανομένης της ημερομηνίας γέννησης, καταχωρήστε:

2/(CHD/12JUL03)

Απάντηση:

RP/MIAXXXXXX/
  1.JONES/ALLEN   2.JONES/BRYCE(CHD)
  3  6X6717 W 15MAY 1 6XRCDG DK2   635A 910A 15MAY  E  0 32S R
  4  6X6722 W 20MAY 6 CDG6XR DK2   420P 435P 20MAY  E  0 32S R
  5 OSI YY 1CHD/P2

Το σύστημα έχει αναθέσει τον κωδικό τύπου επιβάτη CHD στο όνομα του δεύτερου επιβάτη και έχει δημιουργήσει ένα στοιχείο OSI στο PNR.

Για να τιμολογήσετε το PNR, καταχωρήστε:

FXX

Απάντηση:

FXX

   PASSENGER         PTC    NP      FARE     TAX   PER PSGR
01 JONES/ALLEN       ADT     1      74.00   99.19     173.19
02 JONES/BRYCE       CNN     1      49.00   99.19     148.19

                   TOTALS    2     123.00  198.38     321.38

1-2 LAST TKT DTE 31MAR1x - SEE ADV PURCHASE
1-2 TICKETS ARE NON-REFUNDABLE
>                                                 PAGE  2/ 2

Στοιχείο έκπτωσης ναύλου (FD)

Μπορείτε να αποθηκεύσετε τις πληροφορίες έκπτωσης ναύλου στο PNR προσθέτοντας στοιχείο έκπτωσης ναύλου (FD). Το στοιχείο FD μπορεί να περιλαμβάνει πληροφορίες έκπτωσης ναύλου που αφορούν όλους ή συγκεκριμένους επιβάτες ή τμήματα πτήσης.

  • Όταν υπάρχει ένα στοιχείο FD, το σύστημα τιμολογεί το PNR χρησιμοποιώντας τις παρεχόμενες πληροφορίες έκπτωσης, που σημαίνει ότι δεν χρειάζεται να συμπεριλάβετε πληροφορίες έκπτωσης ναύλου στην καταχώρηση τιμολόγησης ή στο πεδίο ονόματος.
  • Μπορείτε να αποθηκεύσετε έως 3 κωδικούς έκπτωσης ή PTC ανά επιβάτη και/ή segment σε μονά ή πολλαπλά στοιχεία FD.

Θα χρησιμοποιήσουμε το παρακάτω PNR με έναν ενήλικα και ένα νεαρό άτομο για να δώσουμε ένα παράδειγμα αυτής της λειτουργικότητας:

1.JACKSON/ALLAN   2.KIRBY/BARRY
  3  7X6250 L 15MAY 1 JFKMAD DK2   600P 710A 16MAY  E  0 346 M
  4  7X3436 L 16MAY 2 MADCDG DK2   835A1040A 16MAY  E  0 319 G
  5  7X3435 L 25MAY 4*CDGMAD DK2  1145A 150P 25MAY  E  0 319 G
  6  7X6253 L 25MAY 4*MADJFK DK2   500P 710P 25MAY  E  0 346 M

Για να προσθέσετε το στοιχείο έκπτωσης ναύλου (FD) στο PNR και να το συσχετίσετε με τον δεύτερο επιβάτη, καταχωρήστε:

FD ZZ/P2

Στοιχείο Αναγνωρίζει
FD Κωδικός συναλλαγής
ZZ Κωδικός έκπτωσης ναύλου για νεανικό ναύλο
/P2 Εφαρμόζει έκπτωση ναύλου σε επιβάτη 2

Απάντηση:

1.JACKSON/ALLAN   2.KIRBY/BARRY
  3  7X6250 L 15MAY 1 JFKMAD DK2   600P 710A 16MAY  E  0 346 M
  4  7X3436 L 16MAY 2 MADCDG DK2   835A1040A 16MAY  E  0 319 G
  5  7X3435 L 25MAY 4*CDGMAD DK2  1145A 150P 25MAY  E  0 319 G
  6  7X6253 L 25MAY 4*MADJFK DK2   500P 710P 25MAY  E  0 346 M
  7 FD PAX ZZ/P2

Το σύστημα έχει δημιουργήσει ένα στοιχείο FD στο PNR.

Για να τιμολογήσετε το PNR, καταχωρήστε:

FXX

Απάντηση:

FXX

   PASSENGER         PTC    NP    FARE     TAX      PER PSGR
01 JACKSON/ALLAN     ADT     1    1125.00  201.90    1326.90
02 KIRBY/BARRY       ZZ      1    1000.00  201.90    1201.90

                   TOTALS    2    2125.00  403.80    2528.80

1-2 LAST TKT DTE 15MAY06 - DATE OF ORIGIN
1 200.00 USD PENALTY APPLIES
2 TICKETS ARE NON REFUNDABLE AFTER DEPARTURE
>                                                 PAGE  2/ 2

Καταχώρηση τιμολόγησης

Όταν τιμολογείτε ένα PNR χρησιμοποιώντας μία καταχώρηση τιμολόγησης δρομολογίου όπως FXX ή FXP, μπορείτε να προσθέσετε ένα PTC ή επιλογή τιμολόγησης τύπου ναύλου στην καταχώρησή σας. Για παράδειγμα:

FXX/RYTH

Στοιχείο Αναγνωρίζει
FXX Κωδικός συναλλαγής δρομολογίου
/R Επιλογή τιμολόγησης αιτήματος
YTH Κωδικός τύπου επιβάτη για νεανικό ναύλο

-ή-

FXP/RZZ

Θα χρησιμοποιήσουμε το παρακάτω PNR για να δώσουμε ένα παράδειγμα αυτής της λειτουργικότητας:

RP/PARXXXXXX/
  1.BLAKE S/MS   2.JACKSON M/MR   3.STOYLE D/MR
  4  6X6025 L 20MAY 1 ORYMRS SS3  0615 W  0630 0740   320   0 R
     SEE RTSVC
  5 AP 99008821
  6 TK TL26FEB/MUC1A0701

Για να τιμολογήσετε τον επιβάτη 1 ως παιδί (CH), τον επιβάτη 2 ως νέο (ZZ), και τον επιβάτη 3 ως άτομο τρίτης ηλικίας (CD), καταχωρήστε:

FXX/P1/RCH//P2/RZZ//P3/RCD

FXX/P1/RCH//P2/RZZ//P3/RCD

   PASSENGER         PTC    NP  FARE USD      TAX   PER PSGR
01 BLAKE S/MS        CH      1     164.00    16.50     181.50
02 JACKSON M/MR      ZZ      1     110.00    10.50     120.50
03 STOYLE D/MR       CD      1      82.00     6.50      88.50

                   TOTALS    3     356.00    33.50     390.50
                                                  PAGE  2/ 2

Το σύστημα εμφανίζει έναν ναύλο για κάθε έναν από τους τρεις τύπους επιβάτη.

  • Τιμολόγηση επιλογής καταχώρησης για προσθήκη Ορίου αποσκευών σε όλες τις αγορές:

FXP/Sx-x/SBF-1

Sx-x : Για αριθμό segment

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο έγγραφο που επισυνάπτεται στο τμήμα Σχετικής Λύσης παρακάτω: Τιμολόγηση με επιτρεπόμενο όριο αποσκευών στην Amadeus

 

Για να δείτε μία λίστα όλων των κωδικών τιμολόγησης και προβολής ναύλων που είναι διαθέσιμοι στο σύστημα, καταχωρήστε:

FQL*

Απάντηση:

                SYSTEM FARE/PASSENGER TYPE LIST
**DESCRIPTION**                **FARE DISPLAY**    **PRICING**
15% DISC CARD HOLDER(IT)              NSP              RPB
30% DISCOUNT CARD HOLDER              NSP              RP30
5 OR 4 COMPANION FARE                 NSP              FIVE
6E COMPANION FARE -TEA FOR TWO-       NSP              CT42
80% DISABLED PERSON                   NSP              IA
ACC COMPANION                         NSP              SP50
ACC FAMILY DEPENDANT                  NSP              PD
ACCOM - FAMILY PLAN                   NSP              FP2
ACCOMPANYING CHILD (2-18)             NSP              MITPH
ACCOMPANYING PSGR PAYING 0%           NSP              CP00
ACCOMPANYING PSGR PAYING 25%          NSP              CP25
ACCOMPANYING PSGR PAYING 50%          NSP              CP50
ACCOMPANYING SENIOR CITIZEN           NSP              CDPD
ACCOMPANYING SPOUSE                   NSP              MITPD
ACCOMPANYING SPOUSE SENIOR CITIZEN    NSP              CDST
ADM HOLIDAY TRAVEL                    ADM              TD4
>                                                 PAGE  1/13