Βλέπετε αυτή τη σελίδα από εξωτερικό σύνδεσμο και το περιεχόμενό της ενδέχεται να μην ισχύει για την αγορά σας. Αν είστε ήδη εγγεγραμμένος χρήστης του Amadeus Service Hub, παρακαλούμε συνδεθείτε για πλήρη πρόσβαση στη βάση γνώσεων, σε νέα, εκπαιδευτικό υλικό και άλλες υπηρεσίες ειδικά για την αγορά σας.
null Πώς να εμφανίσετε το ιστορικό ενός PNR
CZ
en
ES
HU
IT
KR
PL
PT
RU
TR
SC
TC

Πώς να εμφανίσετε το ιστορικό ενός PNR

Λύση

Κάθε PNR που δημιουργείται στο σύστημα Amadeus έχει συσχετισμένες ιστορικές πληροφορίες. Οι ιστορικές πληροφορίες είναι ένα αρχείο της δημιουργίας του PNR και επιπλέον, οποιωνδήποτε προσθηκών, τροποποιήσεων, ακυρώσεων και διαγραφών που πραγματοποιείτε. Arrival Not Known (ARNK) segment δεν μεταφέρονται στο ιστορικό PNR.

Για να εμφανίσετε το ιστορικό ενός PNR, πρέπει πρώτα να εμφανίσετε το PNR, και έπειτα να πληκτρολογήσετε:

RH

Απάντηση:

RP/PARAF0800/PARAF0800             WG/SU    12AUG0x/1348Z   AERKCL
    000 OS/AF1164 C 15DEC 2 CDGMAD LK1 1500 1655/NN
    000 OS/AF1189 C 20DEC 7 MADCDG LK1 2025 2220/NN
    000 RF-MRRAVEL CR-PARAF0800 SU 6434WG 12AUG/1348Z

 

Στοιχείο Αναγνωρίζει
000 Αριθμός συναλλαγής
OS Κωδικός ιστορικού που υποδεικνύει το αρχικό segment
/AF1164 C 15DEC 2 CDGMAD Δεδομένα segments πτήσης
LK1 Κωδικός Status και αριθμός θέσεων
1500 1655 Ώρες αναχώρησης και άφιξης πτήσης
/NN Κωδικός αρχικής ενέργειας

Η προβολή του ιστορικού περιλαμβάνει:

  • Έναν αριθμό ακολουθίας για κάθε τροποποίηση που παρέχει εύκολη μέθοδο καθορισμού αναφορικά με το χρόνο που πραγματοποιούνται αλλαγές σε ένα PNR
  • Διγράμματος κωδικός ιστορικού που προηγείται κάθε στοιχείου του ιστορικού και αναγνωρίζει τις ενέργειες που έχουν γίνει.
  • Flown segment πτήσεων και Auxiliary segment εμφανίζονται στο κάτω μέρος της προβολής και αριθμούνται όπως εμφανίζονται στο PNR

Η τελευταία γραμμή της προβολής περιέχει το στοιχείο Received From. Τα στοιχεία Received From αντικατοπτρίζουν αλλαγές που είτε έγιναν από εντολή πράκτορα, είτε από αυτόματες διαδικασίες, είτε από εισερχόμενα μηνύματα teletype.

000 RF-MRRAVEL CR-PARAF0800 SU 6434WG 12AUG/1348Z

Το παρακάτω παράδειγμα ιστορικού PNR παρουσιάζει μία ακύρωση segment:

RP/PARAF0800/PARAF0800             WG/SU    12AUG0x/1348Z   AERKCL
    000 OS/AF1164 C 15DEC 2 CDGMAD LK1 1500 1655/NN
    000 OS/AF1189 C 20DEC 7 MADCDG LK1 2025 2220/NN
    000 RF-MRRAVEL CR-PARAF0800 SU 6434WG 12AUG/1348Z
000/001 XS/AF1189 C 20DEC 7 MADCDG HK1 2025 2220/NN
    001 RF-MRRAVEL CR-PARAF0800 SU 6434WG 12AUG/1407Z

 

Στοιχείο Αναγνωρίζει
000 Αριθμός συναλλαγής αρχικού αριθμού
001 Ο αριθμός συναλλαγής της πρώτης τροποποίησης μετά την αρχική κράτηση
XS Κωδικός ιστορικού που υποδεικνύει το ακυρωμένο segment
/AF1189 C 20DEC 7 MADCDG Δεδομένα ακυρωμένου segment
HK1 Κωδικός Status και αριθμός θέσεων
2025 2220 Ώρες αναχώρησης και άφιξης πτήσης
/NN Κωδικός αρχικής ενέργειας

 

Κάθε φορά που προβάλλετε ένα PNR και εκτελείτε μία τροποποίηση, το σύστημα το προσδιορίζει με έναν αριθμό ιστορικού. Η δεύτερη τροποποίηση στο αρχικό PNR αφορούσε την αλλαγή του αριθμού τηλεφώνου οικίας στο Παρίσι. Η τρίτη τροποποίηση ήταν η ζήτηση για ένα χορτοφαγικό γεύμα (VGML).

RP/PARAF0800/PARAF0800             WG/SU    12AUG0x/1348Z   AERKCL
    000 OS/AF1164 C 15DEC 2 CDGMAD LK1 1500 1655/NN
    000 OS/AF1189 C 20DEC 7 MADCDG LK1 2025 2220/NN
    000 RF-MRRAVEL CR-PARAF0800 SU 6434WG 12AUG/1348Z
000/001 XS/AF1189 C 20DEC 7 MADCDG HK1 2025 2220/NN
    001 RF-MRRAVEL CR-PARAF0800 SU 6434WG 12AUG/1407Z
000/002 CP/AP PAR 45 78 45 89-H
000/002 AP/AP PAR 33 89 45 01-H
    002 RF-MRRAVEL CR-PARAF0800 SU 6434WG 12AUG/1418Z
    003 SA/SSR VGMLAFNN1/AF1164 C 15DEC CDGMAD
    003 RF-MRRAVEL CR-PARAF0800 SU 6434WG 12AUG/1418Z

 

Στοιχείο Αναγνωρίζει
000/002 CP/AP PAR 45 78 45 89-H Παλιός αριθμός τηλεφώνου
000/002 AP/AP PAR 33 89 45 01-H Νέος αριθμός τηλεφώνου
002 RF-MRRAVEL CR-PARAF0800 SU 6434WG 12AUG/1418Z Στοιχείο Received From

 

Μπορείτε να προβάλλετε συγκεκριμένα στοιχεία του ιστορικού PNR. Για παράδειγμα, για να προβάλλετε το ιστορικό που αφορά μόνο για αεροπορικά segment, πληκτρολογήστε:

RHA

Απάντηση:

RP/PARAF0800/PARAF0800             WG/SU    12AUG0x/1348Z   AERKCL
    000 OS/AF1164 C 15DEC 2 CDGMAD LK1 1500 1655/NN
    000 OS/AF1189 C 20DEC 7 MADCDG LK1 2025 2220/NN
    000 RF-MRRAVEL CR-PARAF0800 SU 6434WG 12AUG/1348Z
000/001 XS/AF1189 C 20DEC 7 MADCDG HK1 2025 2220/NN
    001 RF-MRRAVEL CR-PARAF0800 SU 6434WG 12AUG/1407Z

Για προβολή του ιστορικού που αφορά μόνο για στοιχεία OSI/SSR πληκτρολογήστε:

RHG

Απάντηση:

RP/PARAF0800/PARAF0800             WG/SU    12AUG0x/1348Z   AERKCL
    003 SA/SSR VGMLAFNN1/AF1164 C 15DEC CDGMAD
    003 RF-MRRAVEL CR-PARAF0800 SU 6434WG 12AUG/1418Z

Ο παρακάτω πίνακας περιγράφει ορισμένους από τους κωδικούς επιλογών που μπορείτε να προσθέσετε στον κωδικό εντολής RH.

Κωδικός Επεξήγηση
RHA Αεροπορικά segment
RHB Remarks τιμολογίου
RHC Στοιχεία αυτοκινήτου
RHE Στοιχεία ασφάλειας
RHF Στοιχεία ναύλου
RHG Στοιχεία OSI/SSR
RHH Στοιχεία ξενοδοχείου
RHI Στοιχεία δρομολογίου
RHJ Στοιχεία τηλεφώνου
RHK Στοιχεία έκδοσης εισιτηρίου
RHN Στοιχεία ονόματος
RHO Στοιχεία Option
RHP Δεδομένα επιβάτη (Τηλέφωνο, Έκδοση εισιτηρίου, Σχόλια)
RHQ Ιστορικό Queue
RHR Στοιχεία General και Confidential Remark
RHT Στοιχεία Tour
RHX Στοιχεία μη αεροπορικών segment
RHY Λογιστικά σχόλια
RHZ Rail segments
RH/ALL Ιστορικό PNR και Queue

Αν το ιστορικό του PNR είναι πολύ μεγάλο, το σύστημα θα εμφανίσει μήνυμα προειδοποίησης. Για παράδειγμα:

049 RF - CR-TXLLH0050 GS 9876AB 18FEB/1555Z
DISPLAY IS TOO LONG, PRINT PNR

Για εμφάνιση του υπόλοιπου ιστορικού PNR, πληκτρολογήστε RH και έπειτα τον αριθμό της τελευταίας συναλλαγής που εμφανίζεται. Για παράδειγμα:

RH049

Τα PNRs παραμένουν ενεργά στο σύστημα Amadeus για 3 μέρες μετά την ημερομηνία του τελευταίου segment στο δρομολόγιο, ακόμη κι αν αυτό έχει ακυρωθεί και δεν ολοκληρώθηκε ποτέ. Μετά από 3 ημέρες το PNR αποθηκεύεται σε βιβλιοθήκη μαγνητικών ταινιών.